OM OSS

 

All personal har förutom lång erfarenhet från trädfällning  även erfarenheter från akutsjukvård och räddningsarbete. Det ger oss en trygghet att kunna hantera de utmaningar vi ställs inför och en kunskapsbank att nyttja vid komplexa och utmanande träd.  Vi utgår från Stora Höga i Stenungsunds kommun samt Vänersborg och genomför arboristuppdrag i hela Västra Götaland samt norra Halland.

Vi har service i i fokus med en filosofi om 100% kundnöjdhet vid slutfört arbete. Samtidigt läggs stor vikt att följa gällande lagstiftning samt arbetsmiljöverkets föreskrifter för både er samt vår säkerhet. Personlig skyddsutrustning är viktiga hjälpmedel för oss både din och vår säkerhet så du kan fokusera på annat. 

  • Personal som använder kedjesåg har utbildning minst motorsågskörkort AB enligt AFS 2012:1 för användande av kedjesåg. 
  • All klättrande personal är certifierade enligt CPT (Certified Professional Treeclimber) samt har genomfört läkarundersökning enligt AFS 2000:6 för arbete med nivåskillnad över 13 meter.
  • Vid alla fällningsarbeten som innebär klättring finns 2 personal på plats för att fylla Arbetsmiljöverkets krav på räddning i träd.


Miljö

Vi är ett av fåtal om inte det enda trädgårdsföretaget som kan erbjuda helt fossilfria tjänster. Alla transporter sker fossilfritt med vår 100% EL-skåpbil. Med våra moderna batterimotorsågar samt batteriverktyg från Husqvarna kan vi erbjuda nästintill 100% fossilfri fällning/kapning i princip ljudlöst. Batterisågarna fungerar på träd upp till medeltjocklek. För de grövre träden krävs än så länge bensinmotorsågar men vi använder uteslutande Aspen akrylatbränsle samt aspen biokedjeolja för mindre slitage, bättre arbetsmiljö och minsta möjliga miljöpåverkan.


Klimatkompensation

Att såga ner ett träd ger negativt klimatavtryck då trädet med sin fotosyntes är en källa till koldioxidabsorbtion samt skapar mikroklimat. Trots det det står ofta träd på "fel" plats eller har vuxit ur sin omgivning med beskärning eller fällning som enda utväg. På MIDAS vill vi bidra till en bättre värld för kommande generationer, därför klimatkompenserar vi varje fällt träd genom att plantera ett nytt. Det gör vi genom viskogen. De arbetar för att återskapa ett odlingsbart klimat i utvecklingsområden i östra Afrika där man tidigare huggit ner alla träd vilket gjort jorden obrukbar. Deras arbete bidrar till att utbilda bönder till ekologisk odling med återplanterade träd i så kallade skogsträdgårdar för att skapa naturliga förutsättningar där det gör skillnad. Vill du läsa mer Klicka Här! 
 

MIDAS
Säker Trädfällning i din närhet