RÄDDNING AV KATT I TRÄD.

Har din katt klättrat upp i ett träd och kommer ej ner? 

Om du kommit så pass långt att du läser det här har du säkert försökt få ner katten på alla tänkbara sätt. Om inte finns en grupp på facebook som heter vi som räddar katter i träd, där finns mycket bra information samt kontaktvägar till fler än oss som räddar katter i träd.

Har katten trots alla försök ej kommit ner. Inga problem ring oss så kommer vi ut och klättrar upp till katten samt tar ner den på marken. För kattens och vår säkerhet transporteras katten ner i en repsäck. Vi tar en fast ersättning på 2500kr inkl moms för 2h arbete samt milersättning om 35kr/mil. Skulle det ta längre tid debiteras ni 750kr inkl moms per påbörjad timme.

 Om katten på något sätt skulle ta sig ner under tiden vi är på väg mot er kommer halva kostnaden debiteras. 

Skicka oss ett meddelade eller ring oss på vårt journummer 0700-74 64 24

MIDAS
Säker Trädfällning i din närhet